Регистрирай се, за да получаваш нови промоции и специални отстъпки

* required

Моля да имате предвид, че ако се регистрирате за получаване на бюлетина, Вие предоставяте съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и ние ще обработваме Вашите лични данни като администратор на лични данни, а Вие ще имате качеството „субект на лични данни“. Относно основните понятия и права на субектите на лични данни, моля вижте на сайта ни секция „Защита на личните данни“.

Моля да имате предвид, че на посочения от Вас електронен адрес ще получавате само бюлетина, за който сте се регистрирал/а, но не и друга информация, извън тази, за която сте предоставил/а своето съгласие съобразно изискванията на Общия регламент относно защитата на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). За повече информация посетете: https://pizzalab.bg/bg/personal-data Като субект на лични данни имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг или да оттеглите даденото от Вас съгласие, с което да се откажете от получаване на бюлетина. Това може да стане, като депозирате на посочените по-долу адреси молба в свободен текст или да изискате от длъжностното лице по защита на данните, на посочените по-долу контакти, образец на молба за оттегляне на съгласие, респ. за отправяне на възражение, ИЛИ като кликнете върху съответните интернет връзки, следвайки указанията, съдържащи се в имейла. След получаване от наша страна на възражението Ви, респ. на молбата Ви за оттегляне на даденото от Вас съгласие, ние незабавно ще преустановим изпращането на бюлетина и Вашите лични данни ще бъдат незабавно изтрити, респективно няма да продължат да се обработват от дружеството-администратор. Ако искате да получавате бюлетин на „Фили Вайб“ АД и да дадете съгласие за директен маркетинг, моля прочетете декларацията за поверителност и потвърдете Вашето съгласие, която можете да намерите на адрес: https://pizzalab.bg/bg/newsletter-agreement. Контакти на Длъжностно лице по защита на данните: dpo@pizzalab.bg

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

PizzaLab свали   мобилното приложение